Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Přehled jednání Ústavního soudu pro 25. kalendářní týden roku 2024

Včera vypršelo funkční období soudce a místopředsedy Ústavního soudu Vojtěcha Šimíčka

Ústavní soud vyhověl oběti sexuálního násilí. OČTŘ se budou její kauzou znovu zabývat

Náhrada majetkové újmy sekundárních obětí v důsledku zásahu do jejich tělesné a duševní integrity

Ústavní soud se zastal práv věřitelů, jejichž zajištění zástavním právem zaniklo v případech, kdy majetek připadl státu

Přehled jednání Ústavního soudu pro 24. kalendářní týden roku 2024

Usnesení publikována ve Sbírce nálezů a usnesení: přípustnost ústavní stížnosti, odpovědnost státu za újmu a vady plné moci pro řízení před Ústavním soudem

Cíle a předpoklady preventivní restrukturalizace
Nový zákon č. 284/2023 Sb., o preventivní restrukturalizaci (dále jen „zákon“) nově nabízí obchodním korporacím v České republice možnost, jak překlenout finančně nepříznivou situaci, a to bez nutnosti insolvenčního řízení. Cílem tohoto článku je představení základních mechanismů fungování preventivní restrukturalizace se zaměřením na její cíle a předpoklady.

Právního postavení odborové organizace živnostníků
Pokud se snažíte najít téma propojující nový občanský zákoník, zákoník práce, mezinárodní právo a veřejné právo, pak se jedno od září 2022 objevilo. Tím propojením je odborová organizace. ČMKOS (Českomoravská konfederace odborových svazů) aktuálně organizuje protest proti změnám v zákoníku práce a v oblasti důchodů a sdružuje 31 samostatných odborových svazů, sdružení a aliancí. Od herců, přes hasiče, sdružuje pošťáky, tlumočníky a tak dále. Sdružuje nejrůznější povolání v nejrůznějších oborech lidské činnosti. ČMKOS společně s ASO ČR (Asociací samostatných odborů) zastupuje odbory v Radě hospodářské a sociální dohody, neboli Tripartitě.

Nová právní úprava usnadňující vystěhování problémových nájemnáků
Dne 12. června 2024 schválila vláda na návrh ministra spravedlnosti Pavla Blažka novou právní úpravu, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových bývalých nájemníků, a to za pomocí tzv. rozkazu k vyklizení, respektive tzv. rozkazního řízení. Dojde tak ke zkrácení a především ke zjednodušení řízení před soudem. Jako jeden z důvodů této změny uvádí sám ministr spravedlnosti urychlení ochrany vlastnických práv pronajímatelů před neoprávněným užíváním bytu právě bývalými nájemci.

K neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru aneb tenká hranice mezi oprávněným nátlakem a bezprávnou výhrůžkou
Není-li možné, aby zaměstnavatel zaměstnance dále zaměstnával, nezbývá než jeho pracovní poměr ukončit. Jsou-li dosavadní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nekonfliktní, jeví se jako nejlepší ukončit pracovní poměr dohodou. V praxi však nastávají situace, kdy nabídka skončení pracovního poměru dohodou nevychází z předchozích dobrých vztahů, ale z nepřípustného chování či pochybení zaměstnance, které zaměstnavatel nemůže tolerovat. Komplikace nastávají ve chvíli, kdy zaměstnavatel vůči zaměstnanci vyvíjí nátlak, aby dohodu uzavřel.

Principy restorativní justice jako další možnost pomoci obětem trestné činnosti
Pojem restorativní justice vychází z myšlenky, že trestný čin je sociálním konfliktem mezi dvěma a více jednotlivci a mezi jejich normami a normami ve společnosti, v níž se nacházejí a lze jej účinně řešit jen za aktivní účasti všech dotčených osob. Trestný čin narušil sociální vztah mezi pachatelem, obětí a dotčenou společností a restorativní justice umožňuje těm, kteří byli tímto činem nejvíce dotčeni (především poškozeným), vzít „spravedlnost do svých rukou“. Princip restorativní justice se začal rozvíjet v polovině 80. let 20. století, a to nejprve v Kanadě a USA, a postupně začal pronikat i do západní Evropy.

10 otázek pro ... Pavlínu Růžičkovou
Mgr. Pavlína Růžičková je přední odbornicí na problematiku fúzí a akvizic v ROWAN LEGAL. Zkušenosti má rovněž s veřejnými zakázkami. V rámci akvizičních projektů se věnuje komplexnímu poradenství od strukturování transakce přes organizaci a realizaci due diligence, přípravu a vyjednání transakční dokumentace a řešení akvizičního financování, až po vypořádání celé transakce. V oblasti veřejných zakázek má dlouholeté zkušenosti jak s administrací zadávacích řízení a poradenstvím zadavatelům při přípravě zadávacích podmínek, tak s poskytováním právních služeb uchazečům o veřejné zakázky ve všech stupních účasti v zadávacím řízení.

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora
Vláda schválila zákon o podpoře bydlení, má ochránit lidi ohrožené bytovou nouzí | ÚS otevřel cestu k širšímu odškodnění sekundárních obětí, například po nehodách | Vláda podpořila zjednodušení rozvodů i úpravy péče o děti po rozvodu | ÚS zrušil část zákona o majetku ČR, týká se zániku zástavních práv | Justiční odbory nechtějí jednat o platech za účasti státních zástupců | Ústavně-právní výbor podpořil Přibáně a Langáška jako ústavní soudce | Poslanci navrhují v Ústavě zakotvit ochranu zvířat, souhlasí s tím 63 % Čechů | Ženy by ve vedení velkých firem měly tvořit aspoň třetinu, zákon schválila vláda