Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Přehled jednání Ústavního soudu pro 49. kalendářní týden roku 2020
Po dobu nouzového stavu budou nálezy Ústavního soudu vyhlašovány bez přítomnosti účastníků, právních zástupců a veřejnosti tak, že text nálezu bude v okamžiku vyhlášení publikován v sekci Aktuality na webových stránkách www.usoud.cz.

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1889/20 dne 19. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou
Výkon práce řidiče taxislužby

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/16 dne 18. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou
Právní úprava Národního zdravotnického informačního systému je ústavně konformní

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 474/20 dne 18. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s právní větou

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 1559/20 dne 18. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou
Generální inspekce bezpečnostních sborů musí znovu vyšetřit incident ve Věznici Valdice

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1255/18 dne 18. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s právní větou
K hodnocení účelnosti nákladů vzniklých poškozenému přibráním zmocněnce

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2713/18 dne 18. listopadu 2020 – rozhodnutí zveřejněné s právní větou

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora
Kdo v Senátu nejvíc ovlivní zákony? Hrst právníků musí ohlídat, aby se vyhnul politikaření a populismu | Provokace ,V síti‘. Lze postavit sexuální predátory před soud? | O závěť žádá notáře stále více lidí. Nehrozí její ztráta | JUDr. Tomáš Sokol: Pár slov ke vstávajícím bojovníkům | Nouzový stav je spíše ohrožující stav. Můžete spáchat trestný čin, aniž se nadějete, glosuje Václav Vlk | Vláda schválila akční plán zavádějící rezoluci o ženách a bezpečnosti | Pandemie zastavila konec právníků, přiblížila ale konec práva

Zemřel prezident Exekutorské komory ČR, JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.
Exekutorská komora České republiky s hlubokým zármutkem dává na vědomí, že 26. 11. 2020 zemřel ve věku 63 let po krátké těžké nemoci soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

Stravenkový paušál, co tato novinka znamená pro zaměstnance a co pro zaměstnavatele?
V daňovém balíčku pro rok 2021 najdeme novinku v podobě tzv. stravenkového paušálu. Zákon prošel třetím čtením v Poslanecké sněmovně a těší se dle průzkumů podpoře mezi zaměstnanci i zaměstnavateli.[1] Pokud zákon projde Senátem a v případě stravenek je pravděpodobné, že se tak stane, přibude nástroj, který bude výhodný pro zaměstnance i zaměstnavatele.

Započtení nejisté nebo neurčité pohledávky podle ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku
S přijetím zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“) se do našeho právního řádu dostalo nové ustanovení v podobě § 1987 odst. 2 tohoto zákona ve znění „pohledávka nejistá nebo neurčitá k započtení způsobilá není“. Toto ustanovení se od počátku svého přijetí stalo předmětem mnoha odborných diskuzí a ani dnes nelze říci, že by mělo jednoznačný výklad. V poslední době Nejvyšší soud vydal několik rozhodnutí, která by mohla napomoci sjednocení výkladu § 1987 odst. 2 občanského zákoníku, zejména pak rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 9. 9. 2020, sp. zn. 31 Cdo 684/2020.

Minimalizace rizik prodávajícího nemovité věci ve vztahu k zástavnímu právu úvěrující banky kupujícího
Navzdory zásadnímu vlivu koronavirové pandemie na život a podnikání v České republice kontinuálně roste počet hypotečních úvěrů poskytovaných občanům i podnikatelským subjektům ze strany úvěrujících bank.[1] Jednou z nejtypičtějších situací, pro kterou je hypoteční úvěr využíván, je přitom koupě nemovité věci, kdy hypoteční úvěr (resp. závazek dlužníka vrátit úvěrující bance finanční prostředky poskytnuté formou úvěru) bývá v českém právním prostředí zpravidla zajišťován zřízením zástavního práva (spolu se souvisejícím zákazem zcizení a zatížení) ke kupované nemovité věci ve prospěch úvěrující banky kupujícího.

Novela trestního práva – vyjádření obžalovaného a dohodovací řízení
Poslední velká novelizace trestního zákoníku, trestního řádu a dalších trestněprávních předpisů mimo jiné od 1.10.2020 přinesla novou možnost procesního postupu při hlavním líčení, díky které lze ve věci rozhodnout rychleji a efektivněji. Tato úprava slibuje snížení počtu řízení, kdy bude věc samotná před soudem projednávána a bude probíhat kompletní dokazování ke skutku popsanému v obžalobě. V tomto článku bych se ráda věnovala těmto novinkám a jejich využití v praxi.

Milí rodiče, střídat!
Dnes představovaný nález Ústavního soudu ze dne 2. září 2020, sp. zn. IV. ÚS 4156/19 se týká rodinného práva. Konkrétně praktické otázky realizace styku tzv. nerezidentního rodiče s dítětem. A to, kdo si pro dítě přijede a kdo dítě odveze zpět. Na první pohled snad tato otázka nemá ústavněprávní rozměr. Ale opravdu jen na první pohled. Mechanická aplikace zažitých stereotypů totiž může prakticky vyprázdnit vzájemné právo dítěte a jednoho z rodičů na péči a výchovu zakotvené v čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.