Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Přehled jednání Ústavního soudu pro 40. kalendářní týden roku 2023

Přes nezákonné odebrání dítěte z péče stěžovatelů je v jeho nejlepším zájmu zůstat u prarodičů, u kterých si zvyklo

Iudicium duplex: stanovisko pléna Ústavního soudu

Přehled jednání Ústavního soudu pro 39. kalendářní týden roku 2023

První zahraniční cesta Josefa Baxy vedla do Košic

Josef Baxa blahopřál Nejvyššímu soudu k 30. výročí

Vymezení kapacity v tržním řádu obce podle živnostenského zákona

Morální bezúhonnost jako předpoklad pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
Učitelé na základní škole, vychovatelé, učitelé na střední škole a jiní pedagogové hrají či hráli významnou roli v životě ne mála lidí. Své žáky a studenty se snaží něco naučit, předat jim znalosti a dovednosti, ale také jim vštípit některé morální hodnoty, nezřídka jsou jejich (morálními) vzory. V tomto článku se zaměřím především na jeden z předpokladů výkonu jejich povolání, a to je jejich bezúhonnost, konkrétně její morální složka.

Dohoda o práci na dálku "home-office"
Prezident republiky podepsal novelu zákoníku práce. Novela zavádí některé zásadní změny v oblasti prací konaných mimo pracovní poměr a nově zavádí pravidla tzv. „home-office“ neboli práce na dálku či práce z jiného místa. Poslanecká sněmovna setrvala na svém návrhu zákona a nepřijala pozměňovací návrhy Senátu. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 19.září 2023 jako zákon č. 281/2023 Sb. Tímto došlo k nabytí účinnosti většiny novelizačních bodů nejdříve prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. 1.října 2023. V tomto článku se budeme zabývat pouze pravidly home-office.

Hromadné žaloby 3.0
Dočkali jsme se dalšího návrhu zákona o tzv. hromadných žalobách, který docestoval až do Poslanecké sněmovny[1]. Jde již o třetí pokus a lze očekávat, že tentokrát návrh projde legislativním procesem. S ohledem na vytížení obou komor parlamentu můžeme těžko odhadovat rychlost přijetí a nabytí jeho účinnosti. Nicméně s ohledem na prodlení našeho státu s implementací evropské směrnice[2] a běžící řízení na evropské úrovni bychom se na první hromadná řízení měli těšit již brzy.

Problematika střetu zájmů u orgánů obchodní korporace
Střet zájmů mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu nastává v praxi poměrně často, a to především u menších společností, u nichž panuje těsnější propojení mezi právnickou osobou a členy jejích volených orgánů. Z toho důvodu jsou v zákoně č. 90/2012 Sb., zákoně o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nastavena přísná pravidla, která musí člen voleného orgánu při vzniku střetu zájmů dodržovat.

Odmítnutí další práce vykonávané zaměstnancem během jeho pracovní neschopnosti - Může být následkem výpověď?
Může zaměstnanec dostat výpověď za to, že nastoupí do práce i během dočasné pracovní neschopnosti, ale posléze odmítne rozdělanou práci dokončit resp. v ní pokračovat?

10 otázek pro … Veroniku Šemberovou
Mgr. Bc. Veronika Šemberová je advokátkou v advokátní kanceláři Cisek., která se zaměřuje zejména na poskytování odborného poradenství podnikatelům. Ve své praxi se soustředí zejména na právo duševního vlastnictví, ochranu osobních údajů a oblast e-commerce, a to pro B2B i B2C. Dlouhodobě se věnuje také problematice spojené s NFT, marketingem nebo aspekty průmyslového designu.

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora
Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 252 mld. Kč | Simon odmítá kritiku za zrušená rozhodnutí, má jich méně než jiní | Rozpočtové určení daní zasluhuje změnu, shodli se Pavel a Grolich | Předseda ÚOHS zvýšil pokutu pro Prahu za loterijní vyhlášky na 2,4 milionu Kč | Předseda ÚOHS zvýšil pokutu pro Prahu za loterijní vyhlášky na 2,4 milionu Kč | Žena vyhrála soud s bankou ohledně poplatku za předčasné splacení úvěru | Sněmovna podpořila rozšíření povinného ručení na víc druhů vozidel | Policie zasahovala na ministerstvu průmyslu, zadržela několik lidí | Soud v Brně podmíněně propustil Petra Kotta z vězení