Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3302/19 dne 24. března 2020
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice a ve spojitosti s prevencí...

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2300/18 dne 24. března 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou
Svoboda projevu nemá vést k tomu, aby byla jakákoliv osoba - včetně osob veřejně činných - v očích...

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 392/20 dne 23. března 2020
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice a ve spojitosti s prevencí...

Přehled jednání Ústavního soudu pro 13. kalendářní týden roku 2020
UPOZORNĚNÍ: v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice a ve spojitosti...

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1251/19 dne 18. března 2020 – rozhodnutí zveřejněné s tiskovou zprávou
Ke stanovení odměny advokáta coby opatrovníka ustanoveného soudem podle zákona upravujícího trestní...

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 4029/19 dne 18. března 2020 – rozhodnutí zveřejněné s právní větou
Nezávislost soudců je systémová a zcela nezbytná podmínka efektivního fungování justice, nikoliv...

Vyhlášení nálezu Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 4047/19 dne 18. března 2020
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v České republice a ve spojitosti s prevencí...

Nouzový stav – nakupovat rychle aneb pandemie a zadávání veřejných zakázek
Vláda České republiky vyhlásila na území České republiky nouzový stav, z důvodu ohrožení zdraví výskytem koronaviru.[1] Zadavatelé musí zajistit razantní opatření a tím i nezbytné zakázky, jako jsou dodávky na dezinfekční prostředky, zdravotnický materiál, bezdotykové vybavení či související služby, a to rychle. Kromě toho vzniká potřeba i dalších zakázek, které nebude možné poptat standardním způsobem. Níže naleznete stručný přehled, jak lze tyto zakázky realizovat rychle, jednoduše a zároveň v souladu s pravidly zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

Určení hranice mezi přestupkem a trestným činem v dopravě při požití alkoholu
V právním řádu České republiky je i přes některé individuální snahy o změnu legislativy dlouhodobě stanovená nulová tolerance alkoholu v krvi při řízení vozidel. Tento článek se věnuje vymezení hranice mezi přestupkem a trestným činem v dopravě z pohledu soudní praxe a způsobu měření hladiny alkoholu v krvi řidičů.

Výkon věřitelských práv ve vztahu ke schůzi věřitelů
Tento článek shrnuje základní přehled práv přihlášených věřitelů, která tito mohou vykonávat v insolvenčním řízení svého dlužníka a která se týkají schůzí věřitelů. Je zaměřen na insolvenční řízení právnických osob – podnikatelů (konkurs a reorganizace), neřeší odchylky možné pouze u oddlužení. Zároveň se s ohledem na rozsáhlost problematiky nejedná o přehled úplný, může však sloužit jako prvotní seznam toho, na co by neměl věřitel, který se chystá na schůzi věřitelů svého dlužníka, zapomenout.

Je italská káva skutečně z Itálie? A jak je to s původem belgické čokolády? Brzy v tom bude mít spotřebitel jasněji
Italská káva, belgická čokoláda… Patrně každému je zřejmé, že se káva v Itálii nepěstuje. Stejně absurdní je i představa kakaových plantáží v okolí Bruselu nebo Antverp. Přesto se nemálo těchto výrobků hlásí k výrobě ve zmíněných zemích a jejich obaly se pyšní národními vlajkami.

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora
Koronavirus v Česku ochromil práci. Na co má zaměstnanec nárok? | Přímé náhrady škody bude těžší vymáhat. Je totiž rozdíl, jestli opatření vydala vláda, nebo ministerstvo | Pandemie zasáhla i největší právní firmy. Hlídají si cash flow a staví specializované týmy | Koronavirus ovlivňuje i veřejné zakázky. Jak se zadávají během nouzového stavu? | Ministerstvo upravilo možnosti cest na chalupy a nařídilo lidem pobyt v místě bydliště | Mobilní operátoři a banky musí vydat některé údaje o svých klientech pro epidemiologické trasování

COVID-19 a dopady na smluvní vztahy
V návaznosti na koronavirové onemocnění COVID-19 a zavedená krizová opatření (zejména ta, která zakazují či omezují určité provozy, činnosti a služby) je třeba myslet i na obchodněprávní aspekty současné situace a možné důsledky neplnění či vadného plnění povinností ze smluvních vztahů a související implikace.

Rozhodné právo a příslušnost soudu při rozvodech mezinárodních manželství/partnerství, majetkové vztahy a poměry k dětem
Cílem tohoto článku je poukázat na některá úskalí, která mohou číhat na budoucí manžele/registrované partnery/rodiče uzavírající mezinárodní manželství/partnerství a rady, jak se těmto úskalím vyhnout.