Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Přehled jednání Ústavního soudu pro 22. kalendářní týden roku 2019
II. senát - veřejné vyhlášení nálezuod: 27.05.2019 09:30 do: 27.05.2019 09:45Typ jednání: veřejné...

K otázce soudního poplatku za odvolání podané v řízení o žalobě proti státu na náhradu škody způsobené výkonem veřejné moci
Ústavní soud, Brno, PV 4/2019I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl...

Současná právní úprava data retention je ústavně konformní
Ústavní soud, Brno, TZ 60/2019Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jaromír Jirsa) zamítlo návrh...

Přechodné ustanovení, upravující administrativní zánik vozidel v tzv. polopřevodu, je ústavně konformní
Ústavní soud, Brno, TZ 59/2019Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) zamítlo návrh...

Předseda Senátu Jaroslav Kubera navštívil Ústavní soud
Ústavní soud, Brno, TZ 58/2019Předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera dnes...

Obec může územním plánem regulovat své území i nekonvenčními právními prostředky (např. regulačními bublinami), když budou v souladu se stavebním zákonem
Ústavní soud, Brno, PV 3/2019IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní...

Delegace Ústavního soudu Maďarska na návštěvě Ústavního soudu České republiky
Ústavní soud, Brno, TZ 57/2019Ve dnech 14. – 16. května hostil Ústavní soud České republiky...

10 otázek pro ... Jana Kuklíka
Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. je děkanem pražské Právnické fakulty Univerzity Karlovy a významným právním historikem.

Vývoj judikatury k poskytování informací o platu zaměstnanců veřejné správy aneb „tak kolik teda bere?“
V posledních letech zaznamenala otázka ochrany osobních údajů významný vývoj. Nejen, že se o této otázce začalo živěji diskutovat, ale bylo přijato i společností stále silně rezonující Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR[1]. Spolu s touto otázkou úzce souvisí právo na informace, které je s ní často v kolizi, resp. je v kolizi s právem na ochranu soukromí a osobních údajů.

Krácení (odejmutí) dividendy v případě porušení obchodního tajemství a jiných statků vymezených ve stanovách akciové společnosti
V čl. 8 odst. 3 stanov[1] obchodní společnosti Zemědělská a.s. Krucemburk,akciová společnost se píše: „Žádný z akcionářů nesmí zveřejňovat podniková tajemství technologického, hospodářského či jiného významu, jejichž zveřejnění by bylo na újmu podnikání společnosti, ani jiným protiprávním nebo jinak zavrženíhodným jednáním poškodit dobré jméno společnosti. Zjistí-li společnost porušení těchto povinností majících prokazatelně negativní vliv na její hospodářský výsledek, je oprávněna rozhodnout o snížení případně odnětí dividendy za hospodářský rok, ve kterém k negativnímu dopadu do jejího hospodaření došlo.

Smlouva o vývoji webových stránek
Ve své praxi se nezřídka setkáváme s požadavkem na přípravu smlouvy ošetřující vývoj webových stránek na zakázku dle požadavků objednatele. Vzhledem k tomu, že takový vývoj se neobejde bez investice nemalých finančních prostředků, je třeba o to více dbát na precizní přípravu smlouvy se zhotovitelem webových stránek. V následujícím příspěvku bychom chtěli krátce shrnout nejpodstatnější body, které by při uzavírání takové smlouvy neměly zůstat opomenuty.

Jak se připravit na daňovou kontrolu z finančního úřadu
Pokud má daňový subjekt konkrétní poznatky o blížící se daňové kontrole, např. prostřednictvím neformálního telefonního hovoru s pracovníkem finančního úřadu o úmyslu zahájit daňovou kontrolu, je vhodné se dobře připravit na takovou kontrolu již před jejím zahájením a nenechat v náhodě některé záležitosti.

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při nezaměstnanosti nikoliv v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání
Nejvyšší soud řešil v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 4131/2018, ze dne 29. 1. 2019, otázku, jaký význam z hlediska stanovení náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti zaměstnance, který původně, po vzniku škody na výdělku po skončení pracovní neschopnosti byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a poté v pracovním poměru dosahoval výdělku po pracovním úrazu, má skutečnost, že nyní, po skončení pracovního poměru, začal být znovu veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. - Zda v takové situaci jako tzv. poúrazový výdělek počítat fiktivní výdělek ve výši minimální mzdy nebo skutečně dosahovaný poúrazový výdělek v novém zaměstnání.

Nespoutaný blockchain nebo virtuální El Dorado neomezených možností. Kolizně-právní kontext
Fenomén blockchainu je často vnímán jako prvek spíše antagonistický vůči současnému konceptu společenské smlouvy, zejména v kontextu pilířových vztahů mezi státem a jeho občany.[1] Tento postoj vznikl zejména v důsledku chápání technologie blockchain prizmatem bouřlivě se rozvíjejících kryptoměn dle vzoru bitcoinů (BTC)[2] nebo etherů (ETH)[3]. Nicméně blockchain nelze ztotožňovat pouze s kryptoměnami. Tato technologie může být vhodnou platformou pro zajištění fungování mnoha dalších společensky užitečných systémů, zejména pro vypořádání obchodů s cennými papíry[4].