Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Přehled jednání Ústavního soudu pro 5. kalendářní týden roku 2020
II. senát - veřejné vyhlášení nálezuod: 28.01.2020 08:30 do: 28.01.2020 09:00Typ jednání:...

Ústavní soud zrušil část advokátního tarifu upravující výpočet odměny opatrovníka osoby, která se ze zdravotních důvodů dlouhodobě nemůže účastnit řízení
Ústavní soud, Brno, TZ 3/2020 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) vyhovělo...

Přehled jednání Ústavního soudu pro 4. kalendářní týden roku 2020
Plénum - veřejné vyhlášení nálezuod: 21.01.2020 14:00 do: 21.01.2020 14:30Typ jednání:...

Obecné soudy musí případné krácení odměny ustanoveného obhájce obviněného ve vztahu k jednotlivým úkonům vždy dostatečně odůvodnit
Ústavní soud, Brno, PV 1/2020 I. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl...

Ne každé hrající rádio v provozovně automaticky podléhá povinnosti platit odměny kolektivnímu správci: v případě sporu je nutné hudební produkci dostatečně specifikovat
Ústavní soud, Brno, TZ 2/2020 III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek)...

Přehled jednání Ústavního soudu pro 3. kalendářní týden roku 2020
III. senát - veřejné vyhlášení nálezuod: 14.01.2020 15:00 do: 14.01.2020 15:30Typ jednání: veřejné...

Právní úprava přídavku na dítě ve zvýšené míře je ústavně konformní
Ústavní soud, Brno, TZ 1/2020 Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Tomáš Lichovník)...

Co přinese připravovaná novela zákona o obchodních korporacích?
Největší novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění zákona č. 458/2016 (dále jen „ZOK“) od roku 2012 byla dne 21. ledna 2020 přijata Poslaneckou sněmovnou poté, co ji Senát po schválení jeho ústavním výborem a výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu vrátil s pozměňovacími návrhy.

Veřejné zakázky a kybernetická bezpečnost
Řada subjektů, které mají povinnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZKB“), jsou současně veřejní zadavatelé podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Některá bezpečnostní opatření, která jsou tyto subjekty dle ZKB v rozsahu nezbytném pro zajištění kybernetické bezpečnosti povinny zavést a provádět, mohou sama o sobě znamenat rozpor se ZZVZ.

Na co se zaměřit při due diligence sportovního klubu
Akvizice sportovního klubu je bezpochyby v mnoha ohledech specifická a vyžaduje přípravu hned na několika frontách. V tomto článku se budeme primárně zabývat jedním ze základních kroků při akvizici sportovního klubu, a tím je právní due diligence (tedy právní prověrka). Vedle standardně prověřovaných oblastí, je nutné zaměřit svou pozornost na několik specifických oblastí, které vyplývají z povahy sportu (přičemž i každé sportovní odvětví může nést ještě další významná specifika, a tedy i rizika).

10 otázek pro… Vojtěcha Faltuse
Mgr. Vojtěch Faltus (30) – ačkoliv teprve nedávno překročil třicítku, patří mezi uznávané a zkušené odborníky kanceláře Eversheds Sutherland pro oblast správního, zejména stavebního, práva či fúzí a akvizic. Má za sebou rovněž řadu vyhraných soudních i arbitrážních sporů. „Nejraději bych zrušil stavební zákon, protože ve stávající podobě je naprosto nevyhovující,“ říká advokát Vojtěch Faltus. V kanceláři Eversheds Sutherland (dříve Dvořák, Hager & Partners) působí od roku 2015.

Výběr z judikatury nejen k zákoníku práce za r. 2019 - část 8.
Přinášíme další část průběžného přehledu nejzajímavějších a nejpřínosnějších soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR v oblasti pracovněprávních vztahů z roku 2019, tentokrát včetně rozhodnutí ze související oblasti úpravy služebněprávních vztahů (a současně s přesahem do práva občanského), které vychází z pracovněprávní judikatury – a to k náhradě ztráty na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, a též i judikát z oblasti obchodněprávních vztahů úzce související s pracovněprávní problematikou – a to ke konkludentnímu rozvázání pracovního poměru statutárního orgánu kapitálové společnosti.

Spal jsem jako zabitý
Titulek může vyjadřovat pocity spokojeně spícího nebo usínajícího člověka, ale my máme na mysli právní důsledky stejně znějící výmluvy práce neschopného zaměstnance pro nemoc nebo úraz. Jedná se o pozoruhodné pracovníkovo zdůvodnění, které použil při kontrole dodržování povinností v době, kdy je v pracovní neschopnosti. Jak takové situace zaměstnavatel má řešit a co umožňuje právní úprava?

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora
Ministryně Benešová chystá novou databázi rozsudků | Zavedení teritoriality exekutorů by pro zdravotní pojišťovny bylo krokem zpět | Boj o stavební zákon: Máme smrtící systém, bez radikálního řezu to nejde, říká Korbel | Byty po H-Systemu se začnou prodávat na přelomu jara a léta | Vrchní soud v Praze čekají pod novým předsedou audity. Dörfl si zve zkušené posily | White & Case má v Praze tři nové lokální partnery. Povyšovalo se i v KŠB či u Glatzové