Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Přehled jednání Ústavního soudu pro 19. kalendářní týden roku 2021
Počet osob z řad veřejnosti, přítomných na vyhlášení nálezů, může být podle aktuálně platných protiepidemických předpisů omezen tak, aby byl v prostorách Ústavního soudu dodržen odstup osob alespoň 2 metry. Ve všech prostorách Ústavního soudu je povinnost nosit respirátor nebo stejně účinnou ochranu dýchacích cest.

Ústavní soud opět zrušil ustanovení trestního zákoníku zmocňující vládu ke konkretizaci pojmu množství větší než malé

K právu na nedotknutelnost osoby a úrokům z prodlení

Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy a uplatnění tzv. sekulární výhrady svědomí

Podmínky pro zápis do seznamu členů profesní komory a právo na svobodnou volbu povolání

K povinnosti obecných soudů zastavit exekuční řízení v případě vymáhání dluhu vzniklého v době hospitalizace nezletilé osoby na základě § 16a odst. 1 písm. f) zák. o veřejném zdravotním pojištění

Ústavní soud odmítl ústavní stížnost stěžovatelky Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzové

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora
Ústavní soud zrušil v trestním zákoníku "větší než malé" množství konopí | Šéf dozorového žalobce potvrdil, že prověřování Vrbětic má jedinou verzi | Do insolvence ČSA se zatím přihlásilo asi 2500 věřitelů,velká část jsou pasažéři | K hlasování o novém stavebním zákoně se Sněmovna nedostala | Zeman podepsal novelu o novém přepočtu voličských hlasů na mandáty | Ředitelé ČT a ČRo: Novela o střetu zájmů má okleštit nezávislost

„Tlačítková novela“ a další významné změny spotřebitelských smluv v roce 2021
Chystá se dlouho očekávaná novela občanského zákoníku, která se výrazným způsobem dotkne oblasti spotřebitelského práva. Podnikatelé z oblasti e-commerce by měli zbystřit a vhodným způsobem se na očekávané změny připravit. Shrnuli jsme vybrané nejvýznamnější změny.

Whistleblowing včera, dnes i zítra
S whistleblowingem se setkáváme častěji, než by se mohlo zdát. Vzpomeňte na Al Pacina ve filmu Serpico, kde ztvárnil roli policisty, který odmítal převzít praxi svých kolegů a brát úplatky od newyorských zločinců. Není to ale jen téma slavných hollywoodských filmů jako Serpico nebo neméně populární Erin Brockovich, ale také mediálně známých kauz jako Panama Papers nebo Cambridge Analytica. Dokonce onemocnění covid-19 se dostalo do širšího povědomí díky čínskému lékaři a whistleblowerovi Li Wen-liangovi.

Limity ochranných známek - 2. část
Vyčerpání práv k ochranné známce a jeho praktický význam Chráníte svou značku ochrannou známkou? Výborně! Zajistí Vám tato ochranná známka absolutní ochranu před užitím Vaší značky bez Vašeho souhlasu? Jak jsme viděli již v první části tohoto článku - ne tak docela. Vytvořili jste si síť autorizovaných prodejců a spoléháte na to, že tím zabráníte prodeji Vašich výrobků ze strany obchodníků, kteří Vaše výrobky zakoupili, kdo ví kde? Opět – ne tak docela.

Povinné očkování v České republice obstálo před Evropským soudem pro lidská práva
Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“) vydal dne 8. dubna 2021 dlouho očekávané rozhodnutí ve věci Vavřička a ostatní proti České republice[1] (dále jen „Rozhodnutí“). Přestože ESLP již v řadě případů rozhodoval ve věci týkající se povinné lékařské péče, existuje pouze několik rozhodnutí, která se konkrétně zabývají problematikou povinného očkování. Z tohoto důvodu bylo Rozhodnutí Velkého senátu, které podrobně vyřeší vztah povinného očkování a Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod[2] (dále jen „Úmluva“) očekáváno s poměrně velkým napětím.

Účelně vynaložené náklady v kontextu předčasného splacení spotřebitelského úvěru
V souvislosti s předčasným splacením spotřebitelského úvěru vznikají finančním institucím jako jsou banky včetně stavebních spořitelen náklady, a to administrativní, úrokové z dluhů ad. Pokud však jejich klient předepsaným způsobem požádá o jejich vyčíslení s úmyslem úvěr předčasně splatit, je otázkou, na jaké náklady mají banky skutečně nárok.

Opatrovník právnické osoby v trestním řízení
Opatrovník je obecně vzato ustanovován, je-li fyzická osoba neschopna samostatně jednat. V případě právnických osob pak v případě, že není žádná osoba oprávněná před soudem jednat, nebo je-li sporné, kdo takovouto osobou je, či zda vůbec taková existuje. Osoby oprávněné jednat za právnickou osobu jsou obecně stanoveny § 21 odst. 1 z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen OSŘ). Tedy člen statutárního orgánu, předseda takového orgánu nebo člen který k tomu byl pověřen, zaměstnanec k tomu pověřen, vedoucí odštěpného závodu nebo prokurista.