Patentujto.cz - Aktuálně

Blog

Právní novinky

Podmíněné propuštění, zákaz dvojího přičítání a právo na soudní ochranu: nikdy nelze vyloučit potenciální možnost, že se odsouzený změní, napraví, polepší a do budoucna od něj bude možno očekávat vedení řádného života

Instituty nahrazující vazbu a právo na soudní ochranu

Přehled jednání Ústavního soudu pro 29. kalendářní týden roku 2021

Přehled jednání Ústavního soudu pro 28. kalendářní týden roku 2021

Ústavní soud otevřel Slovenskému syndikátu novinářů cestu k soudnímu řízení ve věci majetkového vyrovnání se Syndikátem novinářů České republiky

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací nesmí být zneužita ke znemožnění přístupu k informacím

Přehled jednání Ústavního soudu pro 27. kalendářní týden roku 2021
Upozornění: Ve všech prostorách Ústavního soudu je povinnost nosit respirátor nebo stejně účinnou ochranu dýchacích cest.

Právo na víkend - týden v české justici očima šéfredaktora
Senát schválil ústavní právo bránit sebe i jiné se zbraní | MMR chce zrychlit proces vyvlastnění, věcný záměr zákona schválila vláda | Většina stran slibuje po volbách minimální penzi aspoň 10.000 Kč | Protiprávně sterilizované ženy zřejmě budou odškodněny, Senát to schválil | Dlouhodobě marné exekuce se budou zastavovat, novelu podepsal Zeman | Senát podpořil korespondenční volbu prezidenta a poslanců

Obsahové náležitosti pracovnělékařských posudků
Vydávání lékařských posudků patří mezi nejdůležitější součásti pracovnělékařských služeb. Lékařské posudky mají nezastupitelnou roli v případě posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci a jejich zdravotního stavu. Zároveň slouží jako podklad pro určitá právní jednání dle zákoníku práce. Ačkoliv je vyhotovení lékařského posudku, který obsahuje všechny nutné náležitosti, nezbytným předpokladem jeho právní bezvadnosti, lze se v praxi stále setkat s posudky, které tyto náležitosti neobsahují, což má ve výsledku negativní konsekvence jak pro zaměstnavatele, tak pro jejich zaměstnance. Cílem tohoto článku je tedy popsat náležitosti, které musí pracovnělékařské posudky ze zákona obsahovat, aby mohly být považovány za právně bezvadné.

COVID Nepokryté náklady - Výzva 2: Jaké změny přináší?
COVID Nepokryté náklady (dále jen „Program“) je jedním z kompenzačních programů, který napomáhá zmírňovat dopady vládních restrikcí spojených s pandemií nemoci Covid-19. Jak jsme Vás již informovali v našem článku, tento Program byl poprvé spuštěn v dubnu 2021, nyní následuje jeho druhá výzva (dále jen „Výzva 2“). V tomto článku si Vám dovolujeme představit novinky, které Výzva 2 přináší a podmínky, které je potřeba splnit za účelem dosažení kompenzací.

Posuzování dobré víry při kumulaci subjektů na straně toho, kdo nabývá od neoprávněného
V praxi mohou nastat situace, kdy na straně nabyvatele, který získá věc od neoprávněného převodce, existuje kumulace subjektů. Vzniká pak otázka, jakým způsobem hodnotit dobrou, potažmo zlou víru nabyvatele (nabyvatelů).

Právní úprava cíleného vyhledávání archeologických předmětů
Někteří z nás možná někdy snili o tom, jaké by to bylo najít doopravdy cenný nález, který by měl kulturně historickou hodnotu. To se ale nepoštěstí jen tak někomu a tak případný nárok nálezce na odměnu za nalezení archeologického nálezu bude v praxi spíše ojedinělý. Jak tomu bude ale v případě, pokud se člověk rozhodne jít štěstí naproti a z hledání archeologických nálezů by si chtěl udělat výnosný koníček?

Zamyšlení nad podmíněným odsouzením a prodloužením zkušební doby
Koronavirová doba nám znovu pootevřela debatu nad (ne)spravedlností českého trestního systému. Soudy a státní zastupitelství od počátku nouzového stavu stíhaly trestné činy podle kvalifikovaných skutkových podstat, ačkoliv k tomu nebyl důvod. Přestože se objevovaly odvážné rozsudky krajských soudů, které použití kvalifikovaných skutkových podstat odmítaly[1], musel přijít až zásah v podobě rozsudku Nejvyššího soudu z března letošního roku.[2] Spousta případů tak skončila nepodmíněnými tresty, ačkoliv mohla skončit podmínkou. Spáchání trestného činu po vypršení zkušební doby však může být velmi ošemetné.

Nový právní režim prověřování zahraničních investic
Od 1. května 2021 je účinný nový zákon č. 34/2021 Sb., o prověřování zahraničních investic („Zákon“), který stanoví zvláštní pravidla pro investice směřující do České republiky ze zemí mimo Evropskou unii. Je proto třeba věnovat těmto zvláštním pravidlům pozornost při každé transakci dokončené po 1. květnu 2021, kde kupujícím je subjekt pocházející ze země mimo Evropskou unii, nebo kde prodávajícím je subjekt, který po 1. květnu 2021 nabyl cílová aktiva od kupujícího pocházejícího ze země mimo Evropskou unii.