Patentujto.cz - Často kladené otázky

Jak to funguje

Ochrana Vašeho duševního vlastnictví Vám především zajistí právo jeho výlučného užívání ve vztahu ke třetím osobám a výhradního nakládání s ním. Příkladem může být situace, kdy se Vaše firma prosadí pod zaužívanou obchodní značkou, Vy si ji však neochráníte ochrannou známkou, a třetí osoba si tuto ochrannou známku registruje pro sebe. Tím Vám de facto může zabránit v jejím dalším užívání a poškodit tak Vaše podnikání. Ochranou Vašeho duševního vlastnictví tedy získáte nejen právní jistotu, ale zvyšujete hodnotu předmětu ochrany a jeho konkurenceschopnosti.

Poskytneme Vám úplné a komplexní služby, které standardně zahrnují rešerši podkladů, odborné poradenství a podání žádosti / přihlášky. Postačí nám pouze Vaše vstupní údaje a potřebné podklady, vše ostatní vyřídíme za Vás.

Ceny uvedené v rámci nabízených balíčků služeb (ochranná známka, průmyslový vzor) jsou konečné (bez DPH). Nad rámec těchto standardizovaných balíčků je možné se individuálně dohodnout na doplňkových službách (např. více tříd ochranných známek), jejichž ceny jsou buď uvedeny v ceníku nebo je zákazníkovi na vyžádání sdělíme. V případě užitných vzorů a patentů vypracujeme zákazníkovi na základě vstupní konzultace, jejíž cena je jednotná, individuální cenovou nabídku na míru.

Při registraci ochranných známek či průmyslových vzorů je možné vyřešit vše na dálku z pohodlí domova či kanceláře. V případě užitných vzorů a patentů je nutné absolvovat jednu osobní vstupní konzultaci s námi prověřeným odborníkem.

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení schopné grafického znázornění, zejména slova, včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby. Ochranná známka se vždy přiřazuje k třídám výrobků a služeb.

Krok za krokem: Jak s Vámi získám ochrannou známku?

 1. Vyplníte formulář, zašlete nám vstupní podklady a zaplatíte objednanou službu
 2. Ověříme vstupní informace a zašleme Vám plnou moc k jednání s Úřadem průmyslového vlastnictví
 3. Zajistíme analýzu, která Vám doporučí vhodný postup
 4. Po Vašem schválení zajistíme přípravu a podání žádosti o registraci
 5. Po schválení žádosti Vám zašleme registrační certifikát

Co potřebuji k registraci ochranné známky?
Pokud již máte představu o tom, co máte v úmyslu ochrannou známkou chránit, další postup je velmi jednoduchý. Stačí nám Vaše identifikační údaje a plná moc, vše ostatní je již v naší režii.

Kolik zaplatím za kompletní registraci ochranné známky?
Ceny našich služeb se odvíjí od typu ochranné známky, kterou si zvolíte. Cenová nabídka je dostupná zde.

Kolik stojí poplatky za registraci ochranné známky a jak dlouho registrace platí?
Nabízené ochranné známky lze registrovat na 10 let, přičemž zápis ochranné známky se na základě včasné žádosti vlastníka ochranné známky může vždy obnovit na dalších 10 let.
Za přijetí žádosti o zápis individuální ochranné známky (včetně tří tříd) platné na území České republiky se hradí poplatek 5 000 Kč. Za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy se základní sazba poplatku navyšuje o 500 Kč. Obnova platnosti ochranné známky je také zpoplatněna.
Za přijetí žádosti o zápis individuální ochranné známky (včetně tří tříd) platné na území Slovenské republiky se hradí poplatek 166 €. Za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy se základní sazba poplatku navyšuje o 20 €. Obnova platnosti ochranné známky je také zpoplatněna.
Za přijetí žádosti o zápis individuální ochranné známky (včetně jedné třídy) platné na území Evropské unie se hradí poplatek 1000 €. Za druhou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy se základní sazba poplatku navyšuje o 50 €, za třetí a každou další třídu pak o 150 €. Obnova platnosti ochranné známky je také zpoplatněna.
Uvedené ceny našich služeb zahrnují zatřídění ochranné známky do 3 tříd, další třídy je nutné doplatit nad rámec uvedených cen.

Co jsou třídy, do kterých se ochranná známka registruje?
Třídy ochranných známek slouží zejména k tomu, aby se vždy konkrétní ochranná známka vázala k určitému typu výrobků či služeb, které budou touto ochrannou známkou chráněny. Třídy jsou koncipovány poměrně široce, tudíž se pro účely žádosti z jednotlivých tříd standardně vybírají ještě vhodné typy výrobků či služeb. V základní žádosti o registraci jsou v ceně 3 třídy (a v jejich rámci libovolný počet zvolených typů výrobků či služeb), každá další třída navyšuje poplatek za registraci.

Jak dlouho trvá registrace ochranné známky?
Délka řízení se může lišit v závislosti na více faktorech, standardní délka registrace je však 6 měsíců.

Jak zjistím, že je ochranná známka registrovaná?
O registraci ochranné známky je vydáváno osvědčení o registraci ochranné známky, které Vám po dokončení registrace zašleme. Registrovanou ochrannou známku naleznete také ve veřejně přístupné online databázi ochranných známek – národní či zahraniční dle zvoleného typu ochranné známky.

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku nebo jeho části, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Průmyslový vzor se vždy přiřazuje k třídě výrobku.

Krok za krokem: Jak s Vámi získám průmyslový vzor?

 1. Vyplníte formulář, zašlete nám vstupní podklady a zaplatíte objednanou službu
 2. Ověříme vstupní informace a zašleme Vám plnou moc k jednání s Úřadem průmyslového vlastnictví
 3. Zajistíme analýzu, která Vám doporučí vhodný postup
 4. Po Vašem schválení zajistíme přípravu a podání žádosti o registraci
 5. Po schválení žádosti Vám zašleme registrační certifikát

Co potřebuji k registraci průmyslového vzoru?
Pokud již máte svůj originální design, kterou máte v úmyslu průmyslovým vzorem chránit, další postup je velmi jednoduchý. Stačí nám Vaše identifikační údaje, plná moc a vyobrazení průmyslového vzoru (fotografie, výkres), vše ostatní je již v naší režii.

Kolik zaplatím za kompletní registraci průmyslového vzoru?
Ceny našich služeb se odvíjí od typu průmyslového vzoru, který si zvolíte. Cenová nabídka je dostupná zde.

Kolik stojí poplatky za registraci průmyslového vzoru a jak dlouho registrace platí?
Nabízené průmyslové vzory lze registrovat na 5 let, přičemž platnost registrace lze prodloužit ještě čtyřikrát. Ochrana průmyslového vzoru tedy může platit nejvýše 25 let.
Za přijetí jednoduché přihlášky s jedním průmyslovým vzorem platným na území České republiky se hradí poplatek 1 000 Kč. V případě, že průmyslový vzor přihlašuje osoba, která průmyslový vzor vytvořila, hradí za přihlášku pouze poloviční sazbu – 500 Kč. Jednou přihláškou lze přihlásit i více průmyslových vzorů, přičemž za každý průmyslový vzor navíc se základní sazba poplatku navyšuje o 600 Kč (u původce 300 Kč). Obnova platnosti registrovaného průmyslového vzoru je také zpoplatněna.
Za přijetí jednoduché přihlášky s jedním průmyslovým vzorem (slov. dizajnem) platným na území Slovenské republiky se hradí poplatek 40 €. V případě, že průmyslový vzor přihlašuje osoba, která průmyslový vzor vytvořila, hradí za přihlášku pouze poloviční sazbu – 20 €. Jednou přihláškou lze přihlásit i více průmyslových vzorů, přičemž za každý průmyslový vzor navíc se základní sazba poplatku navyšuje o 20 € (u původce 10 €). Obnova platnosti registrovaného průmyslového vzoru je také zpoplatněna.
V souvislosti s jednoduchou přihláškou s jedním průmyslovým vzorem platné na území Evropské unie se hradí několik poplatků - 230 € za zápis, 120 € za zveřejnění, případně 40 € za odklad zveřejnění. Jednou přihláškou lze zapsat i více průmyslových vzorů, přičemž za každý průmyslový vzor navíc se základní sazba poplatku za zápis navyšuje o 115 € (2.-10. průmyslový vzor) nebo o 50 € (11. a další průmyslový vzor), obdobně se navyšují také poplatky za zveřejnění či odklad zveřejnění. Obnova platnosti registrovaného průmyslového vzoru je také zpoplatněna.
Uvedené ceny našich služeb zahrnují jednoduchou přihlášku a zatřídění průmyslového vzoru do příslušné třídy.

Co je třída, do které se průmyslový vzor registruje?
Třída průmyslového vzoru slouží zejména k tomu, aby se registrovaný průmyslový vzor vázal k určitému typu výrobku či služby, které budou tímto průmyslovým vzorem chráněny. V přihlášce je nutno přiřadit průmyslový vzor vždy ke konkrétní třídě.

Jak dlouho trvá registrace průmyslového vzoru?
Délka řízení se může lišit v závislosti na více faktorech, standardní délka registrace je však 6 měsíců.

Jak zjistím, že je průmyslový vzor registrovaný?
O registraci průmyslového vzoru je vydáváno osvědčení o registraci průmyslového vzoru, které Vám po dokončení registrace zašleme. Registrovaný průmyslový vzor naleznete také ve veřejně přístupné online databázi ochranných známek – národní či zahraniční dle zvoleného typu průmyslového vzoru.

Užitným vzorem se chrání nová technická řešení, která přesahují rámec pouhé odborné dovednosti a jsou průmyslově využitelná. Technickými řešeními nejsou zejména objevy; vědecké teorie a matematické metody; pouhé vnější úpravy výrobků; plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti; programy počítačů; pouhé uvedení informace.

Krok za krokem: Jak s Vámi získám užitný vzor?

 1. Vyplníte formulář, zašlete nám vstupní podklady (volitelné) a zaplatíte objednanou službu (vstupní konzultace)
 2. Kontaktujeme Vás ohledně termínu vstupní konzultace
 3. Ověříme vstupní informace a vypracujeme cenovou nabídku
 4. Zaplatíte objednanou službu dle vypracované cenové nabídky
 5. Zajistíme analýzu, která Vám doporučí vhodný postup
 6. Po Vašem schválení zajistíme přípravu a podání žádosti o zápis užitného vzoru
 7. Po schválení registrace užitného vzoru Vám zašleme registrovaný užitný vzor

Co potřebuji k registraci užitného vzoru?
Předpokladem pro registraci užitného vzoru je samozřejmě zejména Vaše technické řešení, které splňuje všechny předpoklady ochrany. K přípravě a podání žádosti o zápis užitného vzoru budeme potřebovat Vaše identifikační údaje, plnou moc a zpravidla popis technického řešení a jeho výkresy.

Kolik zaplatím za kompletní registraci užitného vzoru?
V případě užitného vzoru je prvním krokem vstupní konzultace s námi prověřeným patentovým zástupcem, který s Vámi provede prvotní analýzu vstupních podkladů, základní konzultaci a určení tzv. nároků ochrany. Cenová nabídka za vstupní konzultaci je dostupná zde. Na základě této vstupní konzultace Vám následně vypracujeme cenovou nabídku za naše služby.

Kolik stojí poplatky za registraci užitného vzoru a jak dlouho registrace platí?
Užitný vzor lze v České a Slovenské republice registrovat na 4 roky, přičemž platnost registrace lze prodloužit ještě dvakrát o tři roky. Ochrana užitného vzoru tedy může platit nejvýše 10 let.
Za přijetí přihlášky užitného vzoru na území České republiky se hradí poplatek 1 000 Kč. V případě, že užitný vzor přihlašuje osoba, která jej vytvořila, hradí za přihlášku pouze poloviční sazbu – 500 Kč. V souvislosti s řízením o zápisu užitného vzoru mohou souviset také další poplatky (např. za žádost o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru). Obnova platnosti registrovaného užitného vzoru je také zpoplatněna.
Za přijetí přihlášky užitného vzoru na území Slovenské republiky se hradí poplatek 68 €. V případě, že užitný vzor přihlašuje osoba, která jej vytvořila, hradí za přihlášku pouze poloviční sazbu – 34 €. V souvislosti s řízením o zápisu užitného vzoru mohou souviset také další poplatky (např. za žádost o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru). Obnova platnosti registrovaného užitného vzoru je také zpoplatněna.

Jak dlouho trvá registrace užitného vzoru?
Na rozdíl od podobného patentového řízení je proces registrace užitného vzoru rychlejší a standardně trvá v řádu několika měsíců.

Jak zjistím, že byl užitný vzor registrován?
O registraci užitného vzoru je vydáváno osvědčení o registraci užitného vzoru, které Vám po skončení řízení o zápisu užitného vzoru zašleme. Registrovaný užitný vzor naleznete také ve veřejně přístupné online databázi patentů a užitných vzorů – národní či zahraniční dle zvoleného typu užitného vzoru.

Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Za vynálezy se nepovažují zejména objevy, vědecké teorie a matematické metody; estetické výtvory; plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů; podávání informací.

Krok za krokem: Jak s Vámi získám patent?

 1. Vyplníte formulář, zašlete nám vstupní podklady (volitelné) a zaplatíte objednanou službu (vstupní konzultace)
 2. Kontaktujeme Vás ohledně termínu vstupní konzultace
 3. Ověříme vstupní informace a vypracujeme cenovou nabídku
 4. Zaplatíte objednanou službu dle vypracované cenové nabídky
 5. Zajistíme analýzu, která Vám doporučí vhodný postup
 6. Po Vašem schválení zajistíme přípravu a podání patentové přihlášky
 7. Po schválení patentové přihlášky Vám zašleme udělený patent

Co potřebuji k udělení patentu?
Předpokladem pro udělení patentu je samozřejmě zejména Váš vynález, který splňuje všechny předpoklady patentovatelnosti. K přípravě a podání patentové přihlášky budeme potřebovat Vaše identifikační údaje, plnou moc a zpravidla popis vynálezu, popř. jeho výkresy.

Kolik zaplatím za kompletní udělení patentu?
V případě patentu je prvním krokem vstupní konzultace s námi prověřeným patentovým zástupcem, který s Vámi provede prvotní analýzu vstupních podkladů, základní konzultaci a určení tzv. patentových nároků. Cenová nabídka za vstupní konzultaci je dostupná zde. Na základě této vstupní konzultace Vám následně vypracujeme cenovou nabídku za naše služby.

Kolik stojí poplatky za udělení patentu a jak dlouho registrace platí?
Patent lze v České a Slovenské republice registrovat na 20 let, přičemž předpokladem pro jeho platnost je hrazení udržovacích poplatků.
Za přijetí přihlášky vynálezu na území České republiky se hradí poplatek 1 200 Kč. V případě, že vynález přihlašuje osoba, která jej vytvořila, hradí za přihlášku pouze poloviční sazbu – 600 Kč. V souvislosti s patentovým řízení souvisí také další poplatky (za žádost o zveřejnění, o úplný průzkum patentu). Majitel registrovaného patentu musí vedle správního poplatku za patentovou přihlášku platit také poplatky za udržování patentu v platnosti.
Za přijetí přihlášky vynálezu na území Slovenské republiky se hradí poplatek 60 €. V případě, že vynález přihlašuje osoba, která jej vytvořila, hradí za přihlášku pouze poloviční sazbu – 30 €. V souvislosti s patentovým řízení souvisí také další poplatky (za žádost o zveřejnění, o úplný průzkum patentu). Majitel registrovaného patentu musí vedle správního poplatku za patentovou přihlášku platit také poplatky za udržování patentu v platnosti.

Jak dlouho trvá udělení patentu?
Celý proces udělování patentu je poměrně zdlouhavý, jelikož Úřad průmyslového vlastnictví podrobí každou patentovou přihlášku předběžnému průzkumu, který trvá 18 měsíců. Poté musí být patentová přihláška podrobena ještě tzv. úplnému průzkum. Pokud vynález splňuje všechny podmínky patentovatelnosti, dochází následně k udělení patentu. Řízení o udělení patentu tedy trvá v řádu let.

Jak zjistím, že byl patent udělen?
O udělení patentu je vydáváno osvědčení o udělení patentu, které Vám po patentového řízení zašleme. Udělený patent naleznete také ve veřejně přístupné online databázi patentů a užitných vzorů – národní či zahraniční dle zvoleného typu patentu.