Patentujto.cz - patent - informace a registrace online

Patenty

Patenty
Pokud je Váš výrobek co do jeho technologického řešení či složení originální natolik, že uvažujete o jeho patentování, zajistíme pro Vás rádi i tuto službu. Patent slouží k ochraně vynálezů, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Ochrana patentem tedy míří na technickou a konstrukční povahu výrobků a představuje nejvyšší možnou míru ochrany s ohledem na rozsáhlý přezkum prováděný v rámci patentového řízení. Standardně se patentují výrobky či technologie, dále je možné patentovat také léčiva, chemicky vyrobené látky či přípravky na ochranu rostlin. Po udělení patentu získává jeho vlastník výlučné právo patent užívat. Rozhodnete-li se podat patentovou přihlášku na Váš vynález, doporučujeme začít nejprve osobní konzultací s námi pověřeným odborníkem (advokátem či patentovým zástupcem), kterou Vám rádi zajistíme. Cílem vstupní konzultace je zejména prvotní analýza vstupních podkladů, základní konzultace (včetně zhodnocení, zda je vhodnější ochrana užitným vzorem či patentem) a určení tzv. patentových nároků. Abychom Vám zajistili maximální komfort a bezpečí, je pro nás samozřejmostí, že bude před zahájením vlastní konzultace uzavřena dohoda o mlčenlivosti.
Ceník registrace patentů
Vstupní konzultace

2 000 Kč

bez DPH
  • Vstupní konzultace s patentovým zástupcem
POPLATKY ZA UDĚLENÍ PATENTU A JEHO PLATNOST
Patent lze v České a Slovenské republice registrovat na 20 let, přičemž předpokladem pro jeho platnost je hrazení udržovacích poplatků. Za přijetí přihlášky vynálezu na území České republiky se hradí poplatek 1.200,- Kč. V případě, že vynález přihlašuje osoba, která jej vytvořila, hradí za přihlášku pouze poloviční sazbu – 600,- Kč. V souvislosti s patentovým řízení souvisí také další poplatky (za žádost o zveřejnění, o úplný průzkum patentu). Majitel registrovaného patentu musí vedle správního poplatku za patentovou přihlášku platit také poplatky za udržování patentu v platnosti. Za přijetí přihlášky vynálezu na území Slovenské republiky se hradí poplatek 60 €. V případě, že vynález přihlašuje osoba, která jej vytvořila, hradí za přihlášku pouze poloviční sazbu – 30 €. V souvislosti s patentovým řízení souvisí také další poplatky (za žádost o zveřejnění, o úplný průzkum patentu). Majitel registrovaného patentu musí vedle správního poplatku za patentovou přihlášku platit také poplatky za udržování patentu v platnosti.
Jak získat patent – krok za krokem
01

Vyplníte formulář, zašlete nám vstupní podklady a zaplatíte objednanou službu

Vše dále řešíme za vás

02

Ověříme vstupní informace a zašleme Vám plnou moc k jednání s příslušným úřadem

03

Zajistíme analýzu, která Vám doporučí vhodný postup

04

Po Vašem schválení zajistíme přípravu a podání žádosti o registraci

05

Po schválení žádosti Vám zašleme registrační certifikát

Patent Česká republika

Tento typ patentu platí na území České republiky po dobu 20 let od podání přihlášky vynálezu. Za udržování patentu v platnosti je majitel povinen platit každoročně poplatky dle zvláštního sazebníku.

Patent Slovenská republika

Tento typ patentu platí na území Slovenské republiky po dobu 20 let od podání přihlášky vynálezu. Předpokladem trvání platnosti patentu je placení každoročních poplatků dle zvláštního sazebníku.

Patent v ostatních státech

V případě Vašeho zájmu jsme schopni individuálně zajistit patentování Vašeho vynálezu i v jiných Vámi zvolených státech, které to umožňují.

Často kladené dotazy
Předpokladem pro udělení patentu je samozřejmě zejména Váš vynález, který splňuje všechny předpoklady patentovatelnosti. K přípravě a podání patentové přihlášky budeme potřebovat Vaše identifikační údaje, plnou moc a zpravidla popis vynálezu a jeho výkresy.
V rámci našich služeb Vám zajistíme kompletní administrativu, přípravu patentové přihlášky a odborné poradenství, jehož cílem je zejména posoudit patentovatelnost Vašeho vynálezu a navržení vhodného vymezení patentových nároků. Po celou dobu bude zajištěn odborný dohled námi prověřeného patentového zástupce.
Celý proces udělování patentu je poměrně zdlouhavý, jelikož Úřad průmyslového vlastnictví podrobí každou patentovou přihlášku předběžnému průzkumu, který trvá 18 měsíců. Poté musí být patentová přihláška podrobena ještě tzv. úplnému průzkumu. Pokud vynález splňuje všechny podmínky patentovatelnosti, dochází následně k udělení patentu. Řízení o udělení patentu tedy trvá v řádu let.

01

Neplatíte nic navíc Všechny poplatky jsou v ceně

Cena zvoleného balíčku zahrnuje vedle našich služeb také všechny související poplatky za registraci v nabízeném rozsahu.

02

Ušetřete svůj čas Nikam nemusíte chodit

Šetříme Váš čas, naše služby si můžete objednat z pohodlí domova a vše s Vámi vyřešíme snadno na dálku on-line, telefonicky či poštou.

03

Papírování zařídíme za vás Jsme profesionálové

Vše vyřídíme jednoduše za Vás, naším cílem je maximální spokojenost všech našich zákazníků.

04

Duševní vlastnictví máme v malíku Ovládáme paragrafy

Zkušení a námi prověření odborníci z oblasti duševního vlastnictví Vám vždy zaručí optimální a kvalitní řešení, které bude reflektovat Vaše představy.