Patentujto.cz - průmyslovy vzor - informace a registrace online

Průmyslové vzory

Průmyslové vzory
Vedle ochranných známek, kterými si můžete zajistit ochranu Vaší obchodní značky, sloganu či loga, se hojně využívají také průmyslové vzory, které slouží k ochraně vzhledu Vašeho výrobku – zejména jeho tvaru, obrysu, barvy, linie, materiálu, struktury či zdobení. Chrání tedy jeho design neboli estetickou stránku, nikoliv technické řešení či funkčnost výrobku.
Samotná grafika bez vazby na konkrétní výrobek však není průmyslovým vzorem – pokud tedy neexistuje výrobek, nelze ochranu využít. Grafiku však můžete snadno ochránit právě ochrannou známkou.
Výrobkem může být jakýkoliv průmyslově nebo řemeslně vyrobený předmět včetně obalu, úpravy výrobků, grafických symbolů a typografických znaků. Průmyslovým vzorem lze dále chránit součástky výrobku, které jsou určené k sestavení jednoho složeného výrobku (např. specifický tvar světel na automobilu).
Všeobecně známé tvary a počítačové programy nemají nárok na ochranu, stejně tak nemohou být chráněny designy, které nejsou nové a individuální. Pokud jsou splněny všechny zákonné předpoklady pro registraci, po zaregistrování průmyslového vzoru získává jeho vlastník výlučné právo tento průmyslový vzor užívat a nakládat s ním dle svého uvážení (např. užívat pro vlastní potřebu, prodat, udělit licenci k užívání třetí osobě).
Ceník registrace průmyslových vzorů
Česká republika

9 900 Kč

bez DPH
 • Platnost 10 let
  na území ČR
 • 3 třídy služeb
Slovenská republika

9 990 Kč

bez DPH
 • Platnost 10 let
  na území SR
 • 3 třídy služeb
Evropská unie

19 900 Kč

bez DPH
 • Platnost 10 let na území
  členských států EU
 • 3 třídy služeb
POPLATKY ZA REGISTRACI PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ A JEJÍ PLATNOST
Nabízené průmyslové vzory lze registrovat na 5 let, přičemž platnost registrace lze prodloužit ještě čtyřikrát. Ochrana průmyslovým vzorem tedy může platit nejvýše 25 let. Za přijetí jednoduché přihlášky s jedním průmyslovým vzorem platným na území České republiky se hradí poplatek 1.000,- Kč. V případě, že průmyslový vzor přihlašuje osoba, která průmyslový vzor vytvořila, hradí za přihlášku pouze poloviční sazbu – 500,- Kč. Jednou přihláškou lze přihlásit i více průmyslových vzorů, přičemž za každý průmyslový vzor navíc se základní sazba poplatku navyšuje o 600,- Kč (u původce 300,- Kč). Obnova platnosti registrovaného průmyslového vzoru je také zpoplatněna.
Za přijetí jednoduché přihlášky s jedním průmyslovým vzorem (slov. dizajnem) platným na území Slovenské republiky se hradí poplatek 40 €. V případě, že průmyslový vzor přihlašuje osoba, která průmyslový vzor vytvořila, hradí za přihlášku pouze poloviční sazbu – 20 €. Jednou přihláškou lze přihlásit i více průmyslových vzorů, přičemž za každý průmyslový vzor navíc se základní sazba poplatku navyšuje o 20 € (u původce 10 €). Obnova platnosti registrovaného průmyslového vzoru je také zpoplatněna.
V souvislosti s jednoduchou přihláškou s jedním průmyslovým vzorem platné na území Evropské unie se hradí několik poplatků - 230 € za zápis, 120 € za zveřejnění, případně 40 € za odklad zveřejnění. Jednou přihláškou lze zapsat i více průmyslových vzorů, přičemž za každý průmyslový vzor navíc se základní sazba poplatku za zápis navyšuje o 115 € (2.-10. průmyslový vzor) nebo o 50 € (11. a další průmyslový vzor), obdobně se navyšují také poplatky za zveřejnění či odklad zveřejnění. Obnova platnosti registrovaného průmyslového vzoru je také zpoplatněna.
Uvedené ceny našich služeb zahrnují jednoduchou přihlášku a zatřídění průmyslového vzoru do příslušné třídy.
Jak získat průmyslový vzor – krok za krokem
01

Vyplníte formulář, zašlete nám vstupní podklady a zaplatíte objednanou službu

Vše dále řešíme za vás

02

Ověříme vstupní informace a zašleme Vám plnou moc k jednání s příslušným úřadem

03

Zajistíme analýzu, která Vám doporučí vhodný postup

04

Po Vašem schválení zajistíme přípravu a podání žádosti o registraci

05

Po schválení žádosti Vám zašleme registrační certifikát

Průmyslový vzor Česká republika

Tento typ průmyslového vzoru je vhodný zejména pro firmy, které podnikají na českém trhu, jelikož je platný výhradně na území České republiky.

Průmyslový vzor Slovenská republika

Pokud se v rámci Vašeho podnikání zaměřujete také na sousední Slovensko, jistě se Vám bude hodit také průmyslový vzor platný na území Slovenské republiky.

Průmyslový vzor Evropská unie

V případě, že podnikáte ve větším měřítku v rámci Evropy, doporučujeme Vám zvolit tento komplexní průmyslový vzor, který Vám zajistí ochranu na území všech členských států, včetně České republiky a Slovenské republiky. Podmínkou však je, aby průmyslový vzor byl registrovatelný ve všech členských státech, v opačném případě jej není možné využít a je nutné registrovat průmyslový vzor zvlášť v jednotlivých státech, které registraci umožňují.

Často kladené dotazy
Pokud již máte svůj originální design výrobku, který máte v úmyslu průmyslovým vzorem chránit, další postup je velmi jednoduchý. Stačí nám Vaše identifikační údaje, plná moc a vyobrazení průmyslového vzoru (fotografie, výkres), vše ostatní je již v naší režii.
V rámci našich služeb Vám zajistíme kompletní administrativu registrace Vašeho průmyslového vzoru a odborné poradenství, jehož cílem je zejména posoudit originalitu Vámi zvoleného průmyslového vzoru a navržení vhodného zatřídění. Celý proces je díky našemu online systému velmi jednoduchý, objednávku navíc můžete učinit odkudkoliv, jelikož vše lze vyřídit na dálku.
Třída průmyslového vzoru slouží zejména k tomu, aby se registrovaný průmyslový vzor vázal k určitému typu výrobku, který bude tímto průmyslovým vzorem chráněn. V přihlášce je nutno přiřadit průmyslový vzor vždy ke konkrétní třídě.
Délka řízení se může lišit v závislosti na více faktorech, standardní délka registrace je však 6 měsíců.

01

Neplatíte nic navíc Všechny poplatky jsou v ceně

Cena zvoleného balíčku zahrnuje vedle našich služeb také všechny související poplatky za registraci v nabízeném rozsahu.

02

Ušetřete svůj čas Nikam nemusíte chodit

Šetříme Váš čas, naše služby si můžete objednat z pohodlí domova a vše s Vámi vyřešíme snadno na dálku on-line, telefonicky či poštou.

03

Papírování zařídíme za vás Jsme profesionálové

Vše vyřídíme jednoduše za Vás, naším cílem je maximální spokojenost všech našich zákazníků.

04

Duševní vlastnictví máme v malíku Ovládáme paragrafy

Zkušení a námi prověření odborníci z oblasti duševního vlastnictví Vám vždy zaručí optimální a kvalitní řešení, které bude reflektovat Vaše představy.