Patentujto.cz - hlídání termínu obnovy ochranné známky

Hlídání termínu obnovy

HLÍDÁNÍ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Ochranná známka slouží především k ochraně identity Vaší firmy či produktů, loga či sloganu. To s sebou přináší riziko podobnosti některých ochranných známek. Není samozřejmě možné registrovat dvě úplně totožné ochranné známky, ale již určitá podobnost může Vaši firmu ohrozit. V souvislosti s plánovanou novelou zákona o ochranných známkách pravděpodobně dojde k navýšení počtu druhů ochranných známek a tím také k většímu riziku jejich zaměnitelnosti. Dále novela omezuje ochranu Vašich práv z moci úřední při registraci, tedy že Úřad průmyslového vlastnictví bude méně aktivní při zkoumání zaměnitelnosti ochranných známek. Bude tedy na Vás, případně na nás, abychom specifické postavení ochranné známky, tedy důvod její registrace, ochránili. Abychom rizika klientů co nejvíce eliminovali, nabízíme Vám službu hlídání ochranné známky. Za roční fixní poplatek zajistíme kontrolu nově přihlašovaných ochranných známek v pravidelných intervalech a zanalyzujeme jejich podobnost či další případná rizika vůči Vaší ochranné známce. Využití této služby Vám dá jistotu, že v budoucnu nebudete řešit problémy se zaměnitelností s jinou firmou či výrobkem.
V případě zjištěné kolize s nově přihlašovanou ochrannou známkou okamžitě nabídneme opatření k odstranění problému a nalezení řešení pro všechny strany.
Celá služba je dostupná online, není nutná Vaše osobní přítomnost v sídle firmy, zkušení pracovníci vše zajistí za Vás. Roční poplatek za využití této služby je 19 500 Kč bez DPH.

OBNOVA OCHRANNÉ ZNÁMKY
Ochrannou známku je možné registrovat na 10 let. Pro zajištění kontinuální ochrany identity Vaší firmy je vhodné ochrannou známku včas obnovit. Žádost o obnovu je možné podat nejdříve rok před koncem platnosti ochranné známky. Kontaktujte nás proto v přiměřené době před koncem platnosti původní ochranné známky (ideálně přibližně půl roku před uplynutím platnosti registrace) a my Vám veškerou administrativu spojenou s obnovením ochranné známky zajistíme.
Správní poplatek za obnovu ochranné známky je stanoven na 2 500 Kč (v případě tří tříd), za vyřízení žádosti o obnovu ochranné známky včetně poplatku zaplatíte 7 800 bez DPH Kč. Pokud jste našich služeb využili již při první registraci ochranné známky, nabídneme Vám zvýhodněnou cenu 7 500 Kč bez DPH.
Pokud tedy máte nadále zájem chránit své logo, slogan či etiketu, obraťte se na naše specialisty, kteří vše vyřeší za Vás.