Patentujto.cz - ochranná známka - informace a registrace online

Ochranné známky

Ochranná známka
Ochrannou známkou lze chránit výrobky nebo služby, typicky pak tímto také identitu Vaší firmy. V České republice se v zásadě rozlišují čtyři kategorie ochranných známek:
 • slovní – slova bez grafického doprovodu
 • grafická – výtvarné ztvárnění
 • kombinovaná – grafika spolu s textem (např. obrazově-textové logo)
 • prostorová – tvar výrobku/obalu
V případě slovní známky se může se jednat o slogan, nebo individuální název výrobku či služby, případně firmy. Obecná slova typu hotel, rohlík, advokát atp. nelze registrovat bez speciálního rozlišovacího znaku, který lze zajistit například v podobě kombinované známky (slova a grafika, resp. obrázky). V zásadě tedy doporučujeme volit buď velmi originální slova, nebo zvolit grafickou či kombinovanou známku. Ochranná známka může být eventuálně definována i barvou. Zvolíte-li registraci cestou Ochranné známky „Evropská unie“ (platí pro všechny členské státy Evropské unie, včetně České republiky), je možné tímto způsobem registrovat také zvuky (hudbu).
Ceník registrace ochranných známek
Česká republika

9 900 Kč

bez DPH
 • Platnost 10 let
  na území ČR
 • 3 třídy služeb
Slovenská republika

14 990 Kč

bez DPH
 • Platnost 10 let
  na území SR
 • 3 třídy služeb
Evropská unie

39 900 Kč

bez DPH
 • Platnost 10 let na území
  členských států EU
 • 3 třídy služeb
POPLATKY ZA REGISTRACI OCHRANNÉ ZNÁMKY A JEJÍ PLATNOST
Nabízené ochranné známky lze registrovat na 10 let, přičemž zápis ochranné známky se na základě včasné žádosti vlastníka ochranné známky může vždy obnovit na dalších 10 let (neomezeně). Za přijetí žádosti o zápis individuální ochranné známky (včetně tří tříd) platné na území České republiky se hradí poplatek 5.000,- Kč. Za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy se základní sazba poplatku navyšuje o 500,- Kč. Obnova platnosti ochranné známky je také zpoplatněna. Za přijetí žádosti o zápis individuální ochranné známky (včetně tří tříd) platné na území Slovenské republiky se hradí poplatek 166 €. Za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy se základní sazba poplatku navyšuje o 20 €. Obnova platnosti ochranné známky je také zpoplatněna. Za přijetí žádosti o zápis individuální ochranné známky (včetně jedné třídy) platné na území Evropské unie se hradí poplatek 1000 €. Za druhou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy se základní sazba poplatku navyšuje o 50 €, za třetí a každou další třídu pak o 150 €. Obnova platnosti ochranné známky je také zpoplatněna. Uvedené ceny našich služeb zahrnují individuální žádost o zápis ochranné známky a její zatřídění do 3 tříd, další třídy je nutné doplatit nad rámec uvedených cen.
Jak získat ochrannou známku – krok za krokem
01

Vyplníte formulář, zašlete nám vstupní podklady a zaplatíte objednanou službu

Vše dále řešíme za vás

02

Ověříme vstupní informace a zašleme Vám plnou moc k jednání s příslušným úřadem

03

Zajistíme analýzu, která Vám doporučí vhodný postup

04

Po Vašem schválení zajistíme přípravu a podání žádosti o registraci

05

Po schválení žádosti Vám zašleme registrační certifikát

Ochranná známka Česká republika

Tento typ ochranný známky je vhodný zejména pro firmy, které podnikají na českém trhu, jelikož je platná výhradně na území České republiky.

Ochranná známka Slovenská republika

Pokud se v rámci Vašeho podnikání zaměřujete také na sousední Slovensko, jistě se Vám bude hodit také ochranná známka platná na území Slovenské republiky.

Ochranná známka Evropská unie

V případě, že podnikáte ve větším měřítku v rámci Evropy, doporučujeme Vám zvolit tuto komplexní ochrannou známku, která Vám zajistí ochranu na území všech členských států, včetně České republiky a Slovenské republiky. Podmínkou však je, aby ochranná známka byla registrovatelná ve všech členských státech, v opačném případě ji není možné využít a je nutné registrovat ochrannou známku zvlášť v jednotlivých státech, které registraci umožňují.

Často kladené dotazy
Pokud již máte představu o tom, co máte v úmyslu ochrannou známkou chránit, další postup je velmi jednoduchý. Stačí nám Vaše identifikační údaje a plná moc, vše ostatní je již v naší režii.
V rámci našich služeb Vám zajistíme kompletní administrativu registrace Vaší ochranné známky a odborné poradenství, jehož cílem je zejména posoudit originalitu Vámi zvolené ochranné známky a navržení vhodného zatřídění. Celý proces je díky našemu online systému velmi jednoduchý, objednávku navíc můžete učinit odkudkoliv, jelikož vše lze vyřídit na dálku.
Třídy ochranných známek slouží zejména k tomu, aby se vždy konkrétní ochranná známka vázala k určitému typu výrobků či služeb, které budou touto ochrannou známkou chráněny. Třídy jsou koncipovány poměrně široce, tudíž se pro účely žádosti z jednotlivých tříd standardně vybírají ještě vhodné typy výrobků či služeb. V základní žádosti o registraci jsou v ceně 3 třídy (a v jejich rámci libovolný počet zvolených typů výrobků či služeb), každá další třída navyšuje poplatek za registraci.
Délka řízení se může lišit v závislosti na více faktorech, standardní délka registrace je však 6 měsíců.

01

Neplatíte nic navíc Všechny poplatky jsou v ceně

Cena zvoleného balíčku zahrnuje vedle našich služeb také všechny související poplatky za registraci v nabízeném rozsahu.

02

Ušetřete svůj čas Nikam nemusíte chodit

Šetříme Váš čas, naše služby si můžete objednat z pohodlí domova a vše s Vámi vyřešíme snadno na dálku on-line, telefonicky či poštou.

03

Papírování zařídíme za vás Jsme profesionálové

Vše vyřídíme jednoduše za Vás, naším cílem je maximální spokojenost všech našich zákazníků.

04

Duševní vlastnictví máme v malíku Ovládáme paragrafy

Zkušení a námi prověření odborníci z oblasti duševního vlastnictví Vám vždy zaručí optimální a kvalitní řešení, které bude reflektovat Vaše představy.